Phoenix Collection - ympäristö

Tähän tekstiä Phoenix Collectionin ympäristöasioista. Alemmas tulee ympäristö politiikka.

Oy Phoenix Collector Ltd on erikoistunut merenkulusta peräisin olevien öljyisten vesien keräykseen, kuljetukseen ja käsittelyyn. Noudamme laivojen öljyisiä vesiä suomalaisista satamista ja käsittelemme ne tuotantolaitoksellamme. Käsitellyt öljyt hyötykäytetään Suomen teollisuuden polttoaineena.

“Meidän missio on tarjota puhtaampaa huomista. Jotain tämän suuntaista tähän.”

Ympäristöpolitiikka

Oy Phoenix Collector Ltd on erikoistunut merenkulusta peräisin olevien öljyisten vesien keräykseen, kuljetukseen ja käsittelyyn. Noudamme laivojen öljyisiä vesiä suomalaisista satamista ja käsittelemme ne tuotantolaitoksellamme. Käsitellyt öljyt hyötykäytetään Suomen teollisuuden polttoaineena.

Olemme selvillä toimintamme ympäristövaikutuksista ja riskeistä. Sitoudumme ympäristöasioidemme tason kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

Noudatamme lainsäädännön vaatimuksia ja viranomaismääräyksiä. Pyrimme myös ennakoimaan tulevia säädöksiä ja toimimaan edelläkävijänä. Autamme toiminnallamme asiakkaitamme täyttämään ympäristövelvollisuutensa ja -tavoitteensa tarjoamalla öljyisille vesille käsittelyn ja hyötykäyttöedellytykset.

Tavoitteemme on puhdistaa ympäristöön päästettävien vesien laatua reilusti alle ympäristölupamääräysten. Lisäksi tavoitteemme on vähentää energiankulutustamme mm. prosessia kehittämällä. Pyrimme vähentämään kiinteän öljyisen jätteen määrää. Kaikki käyttämämme sähkö on tuulivoimalla tuotettua ns. vihreää sähköä. Lisäksi hyödynnämme ylijäänyttä höyryä naapuriltamme. Pyrimme vähentämään myös kuljetusten aiheuttamaa polttoaineen kulutusta ja päästöjä.

Opastamme henkilöstöämme ympäristöasioissa ja tiedotamme ympäristöasioista internet sivuillamme.

Jouni Tukiainen
Toimitusjohtaja

Tilaukset 24/7

Toimisto